Vi understøtter kulturaktiviteter og aktiviteter på Skiveegnen

Foreningens formål er at forestå og understøtte kulturaktiver og aktiviteter i Skive Kommune til glæde og gavn for dets borgere, herunder fundraising, der kan understøtte initiativer og arrangementer, der kan profilere Skive Kommune på nationalt niveau, såsom events, konkurrence- stævner, udstillinger og koncerter, at forestå indkøb af kunst, at støtte internationale kunstneres besøg i Skive Kommune, at støtte eksperimentelle former for arkitektur, design, kunst og under- støtte Skive Kommunes intention om at blive elite idrætsby på udvalgte områder. Foreningen kan herudover være administratorer/arrangør af tiltag, der kan indeholdes i formålsparagraffen.

Scroll to Top